Ordförandeutbildning

Mats Laveborn genomgick den 6 oktober 2014 Styrelseakademiens ordförandeutbildning i Växjö, detta är en specialiceringsutbildning för styrelseordförande i bolag och en fortsättning på certifieringsutbildningen för styrelseledamöter.

© Freeborn 2014