Ny styrelseledamot i Företagarna Kalmar - Nybro

På årsmötet i Företagarna den 4 februari i Kalmar invaldes Mats Laveborn som ordinarie ledanmot och ledamot av verkställande utskottet. Länk till sidan hittar ni här:

http://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Kalmar-lan/Foreningar-i-Kalmars-lan/Kalmar-Nybro/

© Freeborn 2014