Mats i NBABs styrelse.

Mats Laveborn har blivit nominerad som ledamot i Nybro Bostads ABs styrelse från och med nästa årsstämma.

© Freeborn 2014