Blog


Mats i NBABs styrelse.

Mats Laveborn har blivit nominerad som ledamot i Nybro Bostads ABs styrelse från och med nästa årsstämma.

Mats Laveborn i Regionförbundet

Mats Laveborn har valts in som ersättare i Regionförbundet.

Ordförandeutbildning

Mats Laveborn genomgick den 6 oktober 2014 Styrelseakademiens ordförandeutbildning i Växjö, detta är en specialiceringsutbildning för styrelseordförande i bolag och en fortsättning på certifieringsutbildningen för styrelseledamöter.

Certifierad styrelseledamot

Mats Laveborn har numera genomgått Styrelseakademiens utbildning och erhållit certifikat som styrelseledamot. Välkommen att kontakta oss så att vi kan berätta mer om vad vi kan erbjuda just ditt företag.

MALA certifikat StyrelseakademienNybro Energi

Mats Laveborn invaldes under 2013 som ledamot i styrelsen för de kommunala bolagen:

Nybro Energi AB - http://www.nybroenergi.se/

Nybro Elnät AB

Nybro Värmecentral AB

Fastigheter i Nybro AB

Nybro företagsgrupp - NFG

Freeborn AB är fr o m den 12 februari 2014 medlem av NFG. Länk till sidan hittar ni här

http://www.nfg.se/

Nybro kommuns näringslivsråd

Mats Laveborn har den 14 februari blivit delaktig i Nybro kommuns näringslivsråd. Rådets uppgift är bl a att utveckla målbilder för näringslivsarbetet och föreslå utvecklingsområden för näringslivsarbetet. Länk till sidan hittar ni här:

http://nybro.se/templates/Page____25373.aspx

Ny styrelseledamot i Företagarna Kalmar - Nybro

På årsmötet i Företagarna den 4 februari i Kalmar invaldes Mats Laveborn som ordinarie ledanmot och ledamot av verkställande utskottet. Länk till sidan hittar ni här:

http://www.foretagarna.se/RegionForeningssidor/Kalmar-lan/Foreningar-i-Kalmars-lan/Kalmar-Nybro/

Freeborn AB registrerat 14 januari 2014

Nu blev det knepigt då vi inte kan bakdatera men den 14 januari registrerades vårt arbetsnamn ”Freeborn” som aktiebolag hos Bolagsverket. 

Länkar till sidorna hittar ni här:

www.swedishbrakes.com

www.lighthouse-bass.se


© Freeborn 2014